0940-141 90 / 0940-141 91 [email protected]

Välkommen till Hembergsskolan

Här studerar framtidens entreprenörer, ingenjörer, konstruktörer, pedagoger, designers, läkare ...

Utskick till vårdnadshavare 190510

Hej!
I slutet på varje vårtermin kommer de blivande åk 7 på en besöksdag här på Hembergsskolan, så även i år.
För att det ska vara en lite lugnare miljö och för att frigöra personal som tar emot brukar alltid en årskurs ha hemstudier den dagen. I år är det årskurs 7 som studerar hemma den dagen. Undervisande lärare kommer att se till att eleverna har uppgifter.
Hemstudiedagen infaller i år på onsdagen den 22 maj.
Hör av er om ni har några frågor eller funderingar.
Mvh
Erika Tegström
Biträdande rektor Hembergsskolan
0940 – 142 30, 070 283 99 08

Information till föräldrar med barn på Hembergsskolan

Hösten 2018 inledde Hembergsskolan ett samarbete med polisen. Med detta som grund har polisen, torsdag 11 april, varit på Hembergsskolan med narkotikahund och avsökt skolan. Samarbetet med polisen och söket med narkotikahund är en del i det preventiva arbete Hembergsskolan gör för att även i framtiden hålla skolan fri från narkotika och andra droger.

Under senare delen av vintern har Hembergsskolan haft problem med klotter och skadegörelse. Skadegörelsen har bestått i att inventarier har förstörts, det har eldats på böcker i biblioteket, det har klottrats på skolbyggnad och inventarier, och senaste veckan blev skolans södra fasad utsatt.

I och med att skolan inte kommit tillrätta med problemen, som kostar stora pengar att åtgärda, har vi i samråd med Polisen kommit överens om att polisanmäla all form av skadegörelse och klotter på Hembergsskolan.

I de fall vi vet vilka som är gärningspersoner kommer dessa att krävas på ersättning.

 

Rektor Anders Blomgren, Hembergsskolan          20190412

tel 0940-141 93

Friluftsdag Tordag 4/4 2019.

1. Utförsåkning Kittelfjäll   Avresa: 09.00 från bussfickan (alla kliver på där! Bussen stannar ej efter vägen upp!   Hemresa: 14.30 Kostnad: 60kr

2. Turåkning på Volgsjön mot Svannäs    Avfärd: 10.00 från Småbåtshamnen via skoterspåret till skoterleden leden som nu utgår från kolonilotterna.Turen går till det ställe där fisket är (aktivitet nr 3)

3. Fiske på Insjön – SvannäsAvresa: 10.00 från BussfickanHemresa: 14.30

4. Skoterutflykt  Avresa: 09.30 från Skoterleden ner till Kolonilotterna (Samling för gemensam avresa)
Övrigt: Endast en person på skotern!!! (Ingen medåkare)Förälder ska ha lämnat sitt medgivande till idrottslärarna. Obs! glöm ej Skoterkortet!!!!

Ha en riktigt trevlig dag! Mvh/ Idrottslärarna

RSS Skolmaten – Hembergsskolan

Arkiv