Välkomna till ett nytt läsår!

 

Datum för kommande föräldraråd
De som är kallade är de representanter som klasserna själv har utsett.
Första träffen blir 19/11 kl 18.30
och den andra träffen blir den 12/5 kl 18.30.
Välkomna
Skolledningen!

 

 

From 6/9 kommer vi att börja skicka ut frånvaromeddelanden från skola24. Det är enbart i de fall eleverna är frånvarande under lektionstid som ett meddelande skickas hem och detta kommer då på mailen efter kl 16.30

Förhoppningen är att skola24 ska fungera enligt planer nu och ser ni något som verkar misstämma så hör av er så vi kan åtgärda detta.

 

Info från föräldramöten