0940-141 90 / 0940-141 91 [email protected]

Skolsköterska
Carina Puimunen Mattsson
Tel: 0940/142 01
Arbetsmobil: 073/ 043 42 01
[email protected]

Speciallärare
Charlotte Lindblad
Tel: 0940/141 99
Studion: 0940/142 21
[email protected]

Specialpedagog
Elin Blom
Tel: 0940/141 99
[email protected]

Specialpedagog
Cecilia Lundgren
Tel: 0940/141 99
[email protected]

Kurator
Vakant

Studie- och yrkesvägledare
Johanna Ålstig
Tel: 0940/141 98
Arbetsmobil: 070/3850798
[email protected]

Mentor årkurs 7
Fredrik Linder
Arbetsmobil: 072-242 21 18
[email protected]

Mentor årkus 8
Anna Marthin
Arbetsmobil: 072-242 16 81
[email protected]

Mentor årkus 9
Dan Westin
Arbetsmobil: 072-242 26 87
[email protected]

Elevhälsan

På Hembergsskolan har vi ett lokalt elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, SYV, skolpsykolog och rektor. Vårt arbetslag arbetar tätt tillsammans och träffas varje vecka eller oftare vid behov.

Vart vänder man sig som förälder

Om du som förälder är orolig över ditt barns måluppfyllese avseende kunskap eller andra svårigheter, kontakta då i första hand ditt barns handledare.
Gäller det elevhälsa kan du kontakta skolsköterskan, kurator, specialpedagog, speciallärare, SYV eller rektor på skolan.

Till kommunens elevhälsoteam är en skolläkare kopplad och denne kallas in vid behov av vårt lokala elevhälsoteam.